Praktijk voor Chinese geneeskunde

Eerste consult

Alle therapieën en combinatiebehandelingen binnen de consulttijd hebben hetzelfde tarief.
Een combinatie behandeling kan zowel, acupunctuur, oor acupunctuur, schedelacupunctuur, als voetreflex bevatten, mits binnen de consulttijd.

Het eerste consult duurt ongeveer 90 minuten.

Het eerste consult start met een uitgebreide intake. Tijdens deze intake onderzoek ik uw klacht aan de hand van vragen, bekijk ik uw tong en voel ik uw pols.

bij het eerste consult dient u zich te legitimeren.

Hierdoor krijg ik veel informatie over het functioneren van uw lichaam, uw orgaanenergie en de mogelijke oorzaak van uw klacht. Met de verkregen informatie stel ik een behandelplan op met de beoogde doelstelling. Dit behandelplan wordt besproken waarbij ik een advies geef voor de behandeling. Vervolgens starten we de behandeling met het plaatsen van een aantal naaldjes. Meestal is de moxa-lamp ook een onderdeel van de behandeling.

Vervolgconsult
Een vervolgconsult  duurt ongeveer 45-60 minuten.

Telefonisch consult

In deze tijden van lock-down kan ik ook een telefonisch consult aanbieden. Dit telefonisch consult wordt door de ziektekostenverzekering vergoed. Een telefonisch consult duurt ongeveer 30 minuten.

Eerste consult kind
Het eerste consult duurt ongeveer 45 minuten.
Bij de behandeling van kinderen, dienen beide ouders voor akkoord te tekenen.

Vervolgconsult kind

En een vervolgconsult  duurt ongeveer 35 minuten.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar?

Ik ben aangesloten bij de FAGT. Dit is een erkende beroepsvereniging die aangesloten is bij het overkoepelend orgaan de RBCZ. Hierdoor worden veel behandelingen vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Om te weten of u voor een vergoeding in aanmerking komt kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Hierbij dient u aan te geven dat ik aangesloten ben bij het FAGT.

Op de website van FAGT kunt u eventueel ook een overzicht vinden van de vergoedingen door zorgverzekeraars: www.fagt.org/client-en-student/vergoeding-zorgverzekeraars

Betaling

De nota krijgt u direct mee en kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Als een afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.