Praktijk voor Chinese geneeskunde

Privacybeleid

Pathece gevestigd aan de De Lange Krag 6, 2811 RX Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Praktijk Pathece
De Lange Krag 6
2811 RX Reeuwijk
Tel: 0182- 391538 of 0647820882
Email: pathece@gmail.com
Website: www.pathece.nl
Mevrouw Paula Berserik is de functionaris gegevensbescherming van Pathece. Zij is te bereiken via pathece@gmail.com

PRIVACY VERKLARING

Het is noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg.
Dat doe ik allemaal handmatig.
Uw gegevens bewaar ik in een brandvrije, afsluitbare dossierkast.
Alleen ik heb toegang tot uw gegevens.
Dossiervorming is wettelijk verplicht door de WGBO [Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst ]
Uw dossier bevat aantekeningen over uw klachten en de voortgang van de therapie
Ik heb een wettelijke geheimhoudings plicht, en heb daarop de Eed van Hippocrates afgelegd.
Uw gegevens deel ik nimmer met derden. Alleen als het echt in het belang van uw gezondheid is, zal ik u vooraf toestemming vragen om uw arts in te lichten.
Bij langdurige afwezigheid is waarneming geregeld.
Uw gegevens worden, zoals de wet het vereist, 20 jaar bewaard.
Ook in het geval van mijn overlijden worden de dossiers alsnog 20 jaar bewaard.
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de meldcode huiselijk geweld.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Pathece verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en Achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Zorgverzekeraar
– Huisarts
– Medicatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Pathece@gmail.com, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Pathece verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Pathece neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pathece) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Pathece bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar persoonsgegevens zolang tot u aangeeft dat u uw account en bestelgeschiedenis verwijdert wilt hebben.
Gegevens bewaar ik zolang als noodzakelijk en wettelijk verplicht voor een goede administratieve afhandeling en voor de verantwoording, zoals voor belastingdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pathece verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Pathece gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pathece gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Pathece neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Pathece@gmail.com